Протруєння насіння: переваги і підводні камені

Застосування хімічних протруйників насіння перед посівом, крім позитивних характеристик, має низку специфічних особливостей.

ЗАМОВЛЯЙТЕ У НАС
НасінняГербіцидиДобриво

Запрошуємо до співпраці!

Для отримання консультації та замовлення товару Телефонуйте!

✆0676613009 ✆0662156358

Телеграм каналViber чат

Найголовнішою проблемою в технології протруєння насіння перед посівом є те, що цей спосіб захисту рослин істотно знижує енергію проростання, а також схожість насіння.

Проблема зниження енергії проростання рослин унаслідок застосування хімічних протруйників насіння перед посівом особливої актуальності  набуває в зоні недостатнього та нестійкого зволоження, зокрема в роки з дефіцитом грунтової вологи на час сівби. Фактично, за висіву протруєного насіння у напівсухий грунт його енергія проростання та схожість знижуються, порівняно з варіантами, де застосовують сівбу непротруєним насінням. Натомість у протруєного насіння є і свої переваги: за тривалого перебування у грунті й дефіциту вологи воно здатне довше залишатися неушкодженим збудниками хвороб та шкідниками порівняно з непротруєним.

Ефективність застосування протруйника насіння перед посівом визначається погодними умовами, які складаються на час сівби та загальним фітосанітарним станом поля та якістю насіннєвого матеріалу.

Головним аргументом на користь застосування протруєння насіння перед сівбою є те, що за цього агрозаходу відбувається стабілізація формування врожайності за несприятливих умов – поганий попередник, мінімальний обробіток та інше. При цьому в роки з епіфітотійними та епізоотійними спалахами окремих хвороб та шкідників рослин доцільність застосування обробки насіння зростає в рази. Також встановлено, що для підвищення ефективності хімічного протруєння насіння перед посівом, зокрема для подолання пригнічення рослин у період сходів, до протруйників насіння слід додавати регулятори росту й розвитку рослин, які сприяють підвищенню енергії проростання та забезпечують вищу врожайність.

В лабораторних і польових дослідах досліджували вплив різних концентрацій біологічно активних речовин, протруйників та їх композицій на лабораторну і польову схожість насіння, розвиток рослин на початкових стадіях розвитку. Встановлено, що застосування протруйників може не зменшувати енергію проростання насіння, але біологічно активні речовини стимулювали цей показник. Застосування гумінових стимуляторів росту сприяло як збільшенню показника енергії проростання, так і інтенсифікації процесів росту та розвитку рослин. Обробка насіння радостимом сприяла збільшенню польової схожості на 2–4 %, а у варіантах з лігногуматом натрію – на 5–6 %. Застосування у рекомендованих дозах для обробки насіння сприяло збільшенню польової схожості на 7–9 % для «Гуміфілд» і на 10–15 % для «1R Seedtreatment».

Застосування інсекто-фунгіцидних протруйників насіння перед посівом повинно відбуватися лише за необхідності та на основі прогнозів, оскільки вартість препаратів цієї групи дуже висока, а ефективність не завжди виправдовує вкладені кошти. Наприклад  за  пізніх строків сівби сходи озимих зернових мало пошкоджуються основними шкідниками, зокрема злаковими мухами, тому застосування інсектициднних протруйників насіння перед посівом у цей період є малоефективним. Якщо врахувати, що до весни інсектицидна дія протруйників насіння зникає, то застосовувати їх на озимих зернових культурах пізніх строків сівби здебільшого є недоцільним.

Натомість за сівби у ранні та оптимальні строки (вересневі), які збігаються з періодом масової шкодочинності грунтових та наземних шкідників, особливо на полях зі значним поширенням останніх, застосування інсекто-фунгіцидних протруйників насіння перед посівом має сенс.

Стосовно ярих культур – доцільність застосування визначається фітосанітарним станом. За мінімалного обробітку на поверхні ґрунту накопичується велика кількість пожнивних решток, які є місцем зимування шкідників та хвороб. Найбільших збитків на початкових фазах росту і розвитку рослин кукурудзи завдають такі шкідники: личинки дротяника, чорнишів (мідляк) та діабротіки. Вони живляться набубнявілим насінням, виїдаючи зародок та ендосперм, що призводить до повної втрати схожості насіння.

Хочеш протруїти насіння ефективно? Роби це правильно!

Ефективність передпосівної обробки насіння забезпечується такими чинниками: ефективний за спектром дії протруйник, сучасна препаративна форма протруйника, дотримання технології обробки насіння, якість посівного матеріалу і його фактичний стан на час обробки.

Коротко розглянем, як кожен із вищезгаданих чинників впливає на якість передпосівної обробки насіння.
Вибір протруйника
Для того щоб правильно обрати препарат, перш за все необхідно визначитись, які хвороби чи шкідники найбільш ймовірно будуть присутні у насіннєвому матеріалі і ґрунті, чи мають культура і попередник спільні хвороби та ін. У випадку, якщо насіння тривалий час зберігалось на складі, або зберігалось у невідповідних умовах, якщо культура і попередник мають спільні хвороби, доцільно провести фітосанітарну експертизу насіння чи мікологічний аналіз ґрунту.
На українському ринку для фунгіцидного контролю зернових присутні препарати контактної, системної і системно-контактної дії. Контактні препарати впливають на збудників хвороб, що локалізуються на поверхні насінини і створюють на ній захисний шар. Системні препарати проникають в середину насіння і проростка, а також знезаражують ґрунт навколо насінини. Найбільш ефективними є комплексні препарати, що містять декілька діючих речовин системної і контактної дії.
Препаративна форма і склад протруйника
Якість і рівномірність покриття поверхні насінини протруйником і стабільність діючої речовини залежать від складу протруйника. Окрім діючої речовини, якісний протруйник має багато інших компонентів, як-то: розчинник, барвник, полімер, поверхнево-активні речовини, інгібітори піноутворення, корозії і т.д.  Дешеві препарати часто характеризуються спрощеним складом, а отже, не забезпечують належну ефективність.
Якість посівного матеріалу
Насіння повинно відповідати вимогам ДСТУ 2240 1993 «Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови» та ДСТУ 4138 2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості». Про відповідність насіння цим вимогам свідчить виданий Державною насіннєвою інспекцією сертифікат. Переконайтеся, що сертифікат є чинним (не прострочений). Вимоги до кондиційного насіння різняться, залежно від культури, але основними показниками є: чистота насіння, сортова чистота, схожість, % ураження хворобами, вологість насіння.
Невідповідність вимогам державних стандартів унеможливлює використання такого посівного матеріалу. Окрім того, відхилення від деяких норм стандартів може призводити до погіршення якості обробки насіння протруйником чи збільшення норми витрати. Наприклад, занадто низька маса 100 зерен чи підвищена плівчастість насіння сприяють нерівномірному розподілу протруйника по поверхні насінини і вимагають збільшення об’єму робочого розчину при протруюванні.
Фактичний стан насіння
Завжди варто перевірити фактичний стан насіння перед протруюванням, особливо, якщо насіння знаходилось на зберіганні тривалий час. Спочатку окомірно оцініть стан насіння, потім переконайтеся, що воно має високу енергію проростання, не має значних механічних пошкоджень і домішок. За потреби проведіть повторний аналіз насіння у сертифікованій лабораторії і додаткову очистку від домішок та пилу перед обробкою — 15-20% робочого розчину може абсорбуватись пилом, битим та щуплим насінням, при наявності пилу та домішок насіння не огортається плівкою повністю, на одну насінину може потрапити надлишкова кількість препарату, а на іншу — недостатня. Все це знижує ефективність заходу, призводить до перевитрати препарату і знижує посівні якості насіння. Також варто зазначити, що протруювання недоочищеного насіння негативно впливає на екологію.
Для зменшення пилоутворення протруєного насіння при зберіганні та сівбі, а також для покращення його плинності і зовнішнього вигляду можна використовувати барвники з полімером
Відкалібруйте насіння перед протруюванням, найкраще використовувати середню і крупну фракції оскільки, насінини з максимально крупної фракції не завжди мають ознаки і властивості, що притаманні для сорту, і часто мають низьку схожість, а дрібне насіння має нижчу енергію проростання і з нього формуються менш продуктивні рослини.
Перевірте вологість насіння і за необхідності доведіть її до кондиційної. Занадто вологе насіння має гіршу плинність, що негативно впливає на однорідність і продуктивність протруювання, а пересушене легше травмується робочими органами машин.
Технологія обробки насіння
Маємо на сьогодні в Україні велику кількість сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств різних за розмірами, матеріально-технічним оснащенням і культурою землеробства. Це різноманіття відображується на технології нанесення протруйника на насіння. Великі господарства мають власні насіннєві заводи і стаціонарні лінії з доробки і протруювання насіння, в той час як дрібні фермери наносять протруйник за допомогою бетонозмішувача, а то і взагалі, перелопачуючи ворох насіння. Цілком зрозуміло, що прийнятну якість нанесення препарату можуть забезпечити лише спеціально розроблені для цього машини — протруювачі насіння.

Джерала:

ПУБЛІКАЦІЇ ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ДЛЯ ВАС ЦІКАВИМИ
data-matched-content-ui-type="image_sidebyside" data-matched-content-rows-num="2" data-matched-content-columns-num="1" data-ad-format="autorelaxed">

Метки: