Правила та рекомендацiï з вирощування кукурудзи

Важливими елементами сучасних технологій вирощування кукурудзи є вибір гібридів, система добрив та інтегрована система захисту посівів від шкідливих організмів.

Місце в сівозміні. Кукурудзу краще розміщувати після озимих колосових, зернових бобових, а також після картоплі, цукрових буряків, баштанних та інших просапних культур. При недостатньому зволоженні не рекомендується висівати її після соняшнику та цукрових буряків, оскільки вони сильно висушують грунт на значну глибину. Кукурудзу можливо використовувати в якості монокультури. При недостатньому внесенні добрив та контролю боротьби з шкідниками, хворобами та бур’янами – врожай може істотно зменшитись.

ЗАМОВЛЯЙТЕ У НАС
НасінняГербіцидиДобриво

Запрошуємо до співпраці!

Для отримання консультації та замовлення товару Телефонуйте!

✆0676613009 ✆0662156358

Предшественники кукурузы Степь Лесостепь Полесье
Лучшие предшественники озимая пшеница,
зернобобовые культуры,
многолетние травы
озимые и яровые колосовые,
зернобобовые культуры,
картофель,
кукуруза,
сахарная свекла (районы достаточного увлажнения)
озимые,
картофель,
люпин,
лен,
кукуруза,
корнеплоды
Удовлетворительные предшественники вторые озимые после пара,
ячмень,
кукуруза на зерно,
силос
сахарная свекла (районы недостаточного и неустойчивого увлажнения) овощные и кормовые корнеплоды
Неблагоприятные предшественники суданская трава,
сорго,
подсолнечник

Обробка грунту залежить від технології та кліматичних умов – спрямована на забезпечення оптимальної щільності грунту та руйнування плужної підошви. В основному проводять лущення і глибоку зяблеву обробку з осені. На грунтах чистих від бур’янів, лущення можна не проводити. Весняна обробка грунту спрямована на збереження вологи, знищення бур’янів і складається з ранньовесняного боронування, культивацій з одночасним боронуванням. Застосування гербіцидів суцільної дії перед посівом або разом з грунтовими гербіцидами до появи сходів.

1. Максимізувати врожайність починаючи з посіву насіння

 • Готовність до ранніх посівів: мінімальна температура ґрунту на глибині 10 см становить 8-10°C
 • Посів при швидкості: 5-7 км/год звичайною сівалкою
 • Налаштування сівалки: глибина та рівномірний посів
 • Регулювання густоти посіву: залежно від строків посіву, ґрунтово-кліматичних умов та особливостей гібриду

Норми висіву. Густоту посіву кукурудзи рекомендовано в залежності від ФАО, кліматичних зон вирощування та особливостей гібриду:

Ф А О Степ південний Степ північний Степ (зрошення) Лісостеп Полісся
100-200 40 – 45 55 – 60 80 – 90 80 – 90 90 – 100
200-300 35 – 40 45 – 50 70 – 80 60 – 80 80 – 90
300-400 30 – 35 35 – 40 60 – 65 50 – 70
400-500 30 – 35 30 – 40 50 – 70

2. Боротьба з бур’янами

3 стратегії для застосування гербіцидів залежно від наявності бур’янів на ділянці:

 • Сильно забур’янені площі: використовувати гербіциди до сходів та після сходів культури
 • Слабо забур’янені площі: використовувати тільки ґрунтові гербіциди
 • Стратегія боротьби з бур’янами відповідно до ситуації на полі: використовувати один або два гербіциди після сходів кукурудзи, враховуючи видовий склад та стадію розвитку бур’янів

Читати “БОРОТЬБА З БУР’ЯНАМИ В ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ”

При застосуванні гербіцидів по сходам – слід використовувати в фазі 3-5 листів кукурудзи

До досходових належать гербіциди(базові) на основі діючих речовин та їх комбінацій: ацетохлор, метолахлор, пропізохлор, диметенамід, ізоксафлютол, пендиметалін, ацетохлор + тербутилазин, метолахлор + атразин,  метолахлор + тербутилазин + мезотріон та інші.

Досходове внесення ґрунтових гербіцидів. Рекомендуються гербіциди та їх аналоги:

Післясходові гербіциди (страхові), на відміну від досходових, здатні контролювати багаторічні кореневищні та коренепаросткові бур’яни. Водночас, за наявості у структурі посівних площ великих господарств 20 % і більше кукурудзи, забезпечити еферктивний контроль бу’янів за рахунок внесення у необхідні строки страхових гербіцидів не можливо.

Внесення страхового гербіциду проводиться при необхідності з застосуванням гербіцидів або аналогів:

 • тітус (40-50 г/га),
 • базис (20-25 г/га),
 • мілагро (1-1,2 л/га),
 • майстер (150 г/га) або сумішей тітус (40 г/га) + 2,4 Д (0,5 л/га).

Обов’язкове застосування прилипала.

Страховими гербіцидами, які використовуються у посівах кукурудзи, є препарати з різними механізмами дії: інгібітори ацетолактатсинтази (АЛС), синтетичні ауксини, інгібітори синтезу пігментів. До першої групи належать діючі речовини похідні сульфонілсечовини: нікосульфурон, римсульфурон, тифенсульфурон-метил, амідосульфурон, просульфурон, форамсульфурон, йодосульфурон-метил натрію, хлорсульфурон. Механізм їх дії полягає у блокуванні ферменту ацетолактатсинтази, що зупиняє утворення амінокислот (лейцин, ізолейцин, валін) та поділ клітин у точках росту бур’янів, завдяки чому вони одразу припиняють свій ріст. Сульфонілсечовини наділені широким спектром дії, знищують як злакові (плоскуха звичайна, мишій сизий), так і двосім’ядольні бур’яни (щириця звичайна, лобода біла, гірчиця польова, талабан польовий), у тому числі й багаторічні (пирій повзучий, амброзія полинолиста). За домінування у посівах кукурудзи однорічних та багаторічних дводольних бур’янів ефективним є використання гормональних препаратів похідних 2,4-Д та дикамби. Шляхом блокування дії гормону росту рослин (ауксину) та впливу на ростові процеси рослинних клітин у бур’янів дані препарти здатні знищувати такі види: гірчиця польова, редька дика, грицики звичайні, талабан польовий, щириця звичайна, лобода біла, амброзія полинолиста, галінсога дрібноквіткова, паслін чорний, ромашка непахуча, падалиця ріпаку і соняшника, шпергель звичайний, водночас найбільш шкодочинні осот рожевий, осот жовтий польовий та березка польова. До гербіцидів, що активно використовуються у сучасному землеробстві на посівах кукурудзи, також належать препарати класу трикетонів (інгібітори синтезу пігментів): мезотріон, топрамезон. Їх дія проявляється в пригніченні фотосинтезу у рослинах бур’янів шляхом інгібування специфічного рослинного ферменту пігідроксіфенілпіруватдегідрогенази, який бере участь у синтезі каротиноїдів – сполук, що розширюють спектр поглинання хлорофілу. Дані гербіциди здатні знищувати однорічні та багаторічні дводольні бур’яни, а також важковикорінювані, такі як осот рожевий, осот жовтий польовий та особливо паслін чорний. Задля розширення спектру дії гербіцидів використовують їх бакові суміші. За ранньої появи осотів та сприятливих умов для їхнього росту, а також у випадку засміченості посівів кукурудзи лободою білою, березкою польовою, пасліном чорним та хвощем польовим для підсилення гербіцидної дії римсульфурону застосовують в баковій суміші з одним із гербіцидів, що містять діючі речовини дікамба, 2,4-Д або тифенсульфурон-метил. На полях, засмічених однорічними широколистими видами бур’янів, зокрема лободою білою, доцільно використовувати суміші ацетохлору з ізоксафлютолом та пендиметаліну.

3. Внесення добрив: вигідна інвестиція

Кукурудза росте швидкими темпами і мобілізує велику кількість поживних речовин протягом короткого часу

 • Вносити необхідну для рослини кількість добрив відповідно до вмісту поживних речовин в ґрунті
 • Надання сили рослині з самого початку: внесення добрив при посіві
 • Правильний розподіл: для кукурудзи потреба в азоті стає істотною починаючи зі стадії 8-10 листків. Критичний період засвоєння азоту – фаза цвітіння
 • Економія вологи: завдяки обробітку ґрунту і калійним добривам. Культура, добре забезпечена калієм, буде посухостійкою

Чтобы получить  урожай больше 10т/га, в почву вносят в зависимости от почвы и предшественника до 160 кг/га азота (100 кг до посева, остальная часть в междурядные подкормки  в фазу 6 листов и в фазу 12 листов),  20-50 кг /га фосфора (Р2О5) , и 20 – 50 кг/га калия (К2О).

Удобрения для кукурузы: потребление основных элементов питания (макс. в %)

Важливі етапи для підживлення мікроелементами

 4. Захист культури

 • Використання інсектицидів для обробки насіння проти ґрунтових шкідників (Протруювання насіння препаратами на основі Тиаметоксаму)
 • Здійснювати обробку інсектицидами до цвітіння рослини (наприклад Нурел Д або аналоги)

При раннем проявлении симптомов гельминтоспориоза, ржавчины и при благоприятных погодных условиях, особенно в период выбрасывания метелки, проводят опрыскивание посевов одним из фунгицидов: Абакус, мк.е .; Аканто плюс 28 КС; Амистар Экстра 280 SC, КС; Коронет 300 SC, КС; Ретенго, КЕ, с соблюдением регламентов применения. ПОДРОБНЕЕ…

5. Раціональне зрошення

Потреба у волозі найважливіша для кукурудзи на фазі 8-10 листків та в період 3 тижнів після цвітіння рослини.
В умовах зрошення, необхідно передбачити (залежно від ситуації), наступне:

 • До цвітіння: 2 проходи з поливною нормою 300 м3
 • Цвітіння: 1 прохід з поливною нормою 300 м3
 • Після цвітіння : 2 проходи з поливною нормою 300 м3

6. Збір силосу: вибір правильної дати збору врожаю

Оптимальною фазою для збирання кукурудзи на силос є період, коли вміст сухої речовини у зерні наближається до 60%. Зерно при цьому стає твердим, спостерігається поява «чорної точки». Це свідчить про припинення надходження пластичних речовин у зернівку.

Найкращий компроміс між врожайністю, якістю та зберіганням

 • Вимоги до нарізання: 80% часток розміром менше 10 мм
 • Швидке заповнення силосних споруд
 • Структура кожної зернини повинна бути порушена, зернина роздроблена
 • Тиск на площу контакту повинен складати не менше 2 бар

7. Збір кукурудзи на зерно: пошук компромісу між кількістю та якістю

 • Вимоги при зборі: обмежити втрати в полі
 • Подрібнення залишків, щоб знищити шкідників (кукурудзяний метелик)
 • Дискування залишків врожаю для обмеження розвитку мікотоксинів у наступні роки

ПУБЛІКАЦІЇ ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ДЛЯ ВАС ЦІКАВИМИ
data-matched-content-ui-type="image_sidebyside" data-matched-content-rows-num="2" data-matched-content-columns-num="1" data-ad-format="autorelaxed">

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА УБОРКИ И ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ

Джерела:

Метки: