Ви готові до Перевірки екологічної інспекції? Головні моменти.

Якщо вас “ощасливили” повідомленням про перевірку Держекоінспекцією, аби уникнути санкцій контролюючого органу ви обов’язково маєте знати на що звертає увагу Державна екологічна інспекція при перевірці.

Список документів

1.Установчі документи (надати завірені копії):

Пропонуємо  🌽Насіння Кукурудзи, 🌻Насіння Соняшника ,💰Мікродобриво

💧Засоби захисту рослин:(Гербіциди, Фунгіциди, Інсектициди, Прилипач...)

для пшениці, для сої, для соняшника, для кукурудзи...  

⚠️100% Оригінал 📝ПДВ 🛒ОПТ та Роздріб 🚚Доставка по Україні 👨‍🌾Консультація агронома

 ☎(066) 215-63-58 ☎(067) 66-13-009 ✉КОНТАКТИ , 📲Telegram-канал

– статут;

– довідка (виписка) з ЄДРПОУ.

 1. Наказ про відповідальних за екологію на підприємстві, наказ про відповідальних за поводженням з відходами – надати завірені копії.
 2. Документи, що посвідчують право власності чи оренди на будівлі та споруди, що є на балансі підприємства. Проектно-технічна документація на будівлі, технічні паспорти (представити для огляду).
 3. Документи на всі земельні ділянки, що є у власності/користуванні підприємства (окрім паїв):

– документи, що посвідчують право власності/користування земельними ділянками;

– рішення органів виконавчої влади або місцевого самоврядування «Про надання дозволу на розробку технічної документації»;

– рішення органів виконавчої влади або місцевого самоврядування «Про затвердження технічної документації»;

– технічна документація/проекти землеустрою щодо відведення усіхземельних ділянок;

– рішення органів виконавчої влади або місцевого самоврядування «Про надання земельної ділянки в оренду»;

– всі вище наведені документи на земельні ділянки під підземними водними свердловинами (у разі наявності).

 1. Статзвітність за 2016 – 2018 роки(представити для огляду):

– 7ГР (підземні води);

– 2ТП (водгосп);

– 2ТП (повітря);

– 1-відходи;

– 29-СГ;

– 50-СГ;

– 4-СГ;

– 21-заг;

– 9-б-сг;

– 37-СГ;

– 24-СГ.

 1. Журнали первинного обліку за 2016 -2019 роки (представити для огляду):

– ПОД-11, ПОД-12, ПОД-13;

– 1-ВТ.

 1. Акт Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (завірена копія) чи інший документ, в якому зазначена дата введення в експлуатацію об’єкта.
 2. Проектно-технічна документація на об’єкти з розділом ОВНС (представити, копії не робити).
 3. Всі наявні висновки державної екологічної експертизи (надати завірені копії).
 4. Договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, враховуючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру (надати завірену копію).
 5. Індивідуальні балансові норми водоспоживання і водовідведення на одиницю продукції (представити, копії не робити).
 6. Дозвіл на спеціальне водокористування (діючий та попередній – завірені копії).
 7. Договір з водоканалом щодо водопостачання та приймання стоків (завірену копію).
 8. Свідоцтва про повірку лічильників (за наявності їх на свердловинах) – представити.
 9. Паспорти на водні свердловини, затверджені проекти зон санітарної охорони водозаборів (представити, копії не робити).
 10. Спеціальний дозвіл на користування надрами (діючий та попередній – завірені копії).
 11. Екологічна картка та угода про умови користування ділянкою надр (за наявності спеціального дозволу на користування надрами) – представити.
 12. Ліцензія на здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення(у разі здійснення централізованого водопостачання) – завірена копія.
 13. Дозвіл на викиди ЗР в атмосферне повітря (діючий та попередній – завірені копії).
 14. Документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин для отримання дозволу на викиди та звіт з інвентаризації джерел викидів (представити).
 15. Паспорти на паливовикористовуюче обладнання та акти введення в експлуатацію (представити, копії не робити).
 16. Інформація щодо інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин пересувних джерел (протоколи контролю автомобілів на вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах – копії).
 17. Інформація щодо опалення будівель (договір зі спеціалізованою організацією на постачання газу чи паспорти та акти введення в експлуатацію паливовикористовуючого обладнання, за допомогою якого опалюються будівлі). – представити.
 1. Інформація щодо проведення щорічного контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин на джерелах викиду (якщо це передбачено дозволом на викиди) – представити.
 2. Паспорти на ПГОУ, акти введення в експлуатацію та виведення з експлуатації для непрацюючих ПГОУ (представити, копії не робити).
 3. Акти перевірки відповідності фактичних параметрів роботи ПГОУ проектним, акти перевірки технічного стану (представити, копії не робити).
 4. Чи проводиться технічне навчання і перевірка знань з правил технічної експлуатації установок очистки газу.
 5. Інструкція з експлуатації установок очистки газу відповідно до умов їх роботи. (представити, копії не робити).
 6. Журнал обліку робочого часу установок очистки газу (представити, копії не робити).
 1. Договори на передачу відходів за 2016-2018 роки, в тому числі на вивезення відходів з вигрібних ям, акти прийому-передач відходів, товарно-транспортні накладні (надати завірені копії).
 2. Реєстрові карти об’єктів утворення відходів чи декларація про утворення відходів, паспорти місць утворення відходів – завірені копії.
 3. Чи подаються щокварталу до 10 числа наступного місяця до Держекоінспекціїзвіти про стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) за формою згідно з додатком 5 до «Порядку збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)». Представити їх.
 4. Чи проведена ідентифікація об’єктів поводження з небезпечними відходами відповідно до Закону України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”, чи наявна декларація безпеки, чи застрахована відповідальність суб’єкта господарської діяльності, у власності або у користуванні якого є хоча б один об’єкт поводження з небезпечними відходами, за шкоду, яку може бути заподіяно аваріями на таких об’єктах життю, здоров’ю, майну фізичних та/або юридичних осіб.
 5. Чи забезпечується професійна підготовка, підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері поводження з відходами.
 6. Чи надається місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, уповноваженим органам виконавчої влади у сфері поводження з відходами інформацію про відходи та пов’язану з ними діяльність, у тому числі про випадки несанкціонованого попадання відходів у навколишнє природне середовище та вжиті щодо цього заходи.
 7. Інформація щодо обсягу утворення та поводження з решками тварин (тваринами здохлими) – де розміщуються чи кому передаються – договори про передачу, акти прийому-передачі – завірені копії.
 8. Інформація щодо поводження з відходами тваринного походження – як використовуються, де розміщуються.
 9. Інформація щодо використання пестицидів та агрохімікатів. Перевіряються такі питання:

– чи ведеться книга обліку пестицидів (представити її до огляду);

– де зберігаються залишки пестицидів і агрохімікатів в господарстві, описати це місце;

– чи протруюється насіння перед посівом, місце проведення протруювання, чи ведеться журнал протруєного насіння;

– чи здійснюється оповіщення населення про початок здійснення робіт з ЗЗР і яким чином;

– інформація про поводження з тарою з-під використаних ЗЗР та непридатними до використання засобами індивідуального захисту (надати копії договорів на передачу та акти прийому-передачі);

– чи наявний договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів (надати копію);

– інформація щодо наявності місць приготування робочих розчинів пестицидів та агрохімікатів з зазначенням адреси місця знаходження та назви відповідного обладнання;

– інформація щодо наявності регламенту по здійсненню комплексу заходів по застосуванню пестицидів та агрохімікатів (надати копію);

-інформація щодо наявності спеціально призначених складів для зберігання пестицидів та агрохімікатів із зазначенням адреси місця знаходження;

– інформація щодо наявності санітарного паспорту на право одержання, зберігання і застосування пестицидів (надати копію);

– допуски на право роботи з пестицидами та агрохімікатами та посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з пестицидами та агрохімікатами(представити).

Також, перелік питань, які є найпоширенішими при здійснені перевірки екоінспекцією: 
– наявність площі забруднених і засмічених земель;
– здійснення заходів щодо запобігання забрудненню земель відходами, стічними водами:
– наявність погоджених і затверджених в установленому порядку зон і поясів санітарної охорони водозаборів, винесення їх меж в натуру, додержання санітарного режиму на цих територіях відповідно до діючих норм і правил охорони джерел водопостачання;
– дотримання умов спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами;
– наявність документів (журналу) ведення первинного поточного обліку відходів, які утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються
– перевіряється стан тимчасового зберігання відходів на території підприємства. ї відповідність класу небезпеки відходів (згідно ДсанПіН 2.2.7.029-99);
– наявність журналів первинного обліку води ПОД 11 (журнал обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнанням), ПОД 12 (журнал обліку водоспоживання (водовідведення) побічними методами), ПОД 13 (Журнал якості стічних вод, що скидаються);
– наявність самостійних водозаборів поверхневих вод;
– наявність матеріалів розрахунку збору за скид забруднюючих речовин у водні об’єкти, плати за спеціальне водокористування;
– перевіряється стан додержання Правил технічної експлуатації установок очистки газу (технічний стан ГОУ, ведення необхідної документації, контроль ефективності установок тощо);
– стан ведення первинної облікової документації у галузі охорони атмосферного повітря;
– стан ведення нового будівництва чи реконструкції діючих об’єктів і наявності при цьому: матеріалів “Оцінки впливів на навколишнє середовище” по проектно-кошторисній документації на будівництво нових, розширення, реконструкцію чи технічне переозброєння діючих підприємств; висновку державної екологічної експертизи для об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку та дотримання його умов; акта прийняття в експлуатацію;
– наявність рішення місцевого органу виконавчої влади на знесення та пересадку дерев, чагарників, газонів, квітників тощо;
– наявність ордера на знесення зелених насаджень.

– наявність карантинних бур’янів.

Також досить часто при перевірці Держекоінспекцією проводиться інструментально-лабораторний контроль.При цьому проводиться перевірка організації та стану проведення інструментально-лабораторних вимірювань при здійсненні суб’єктом господарювання виробничого контролю за додержанням встановлених нормативів, умов дозволів на викиди та скиди забруднюючих речовин, впливом скидів на якість вод у встановлених контрольних створах, ефективності роботи газоочисних установок, у тому числі: виконання планів-графіків відбору проб та проведення вимірювань; відповідності об’єктів і показників контролю свідоцтву про атестацію та галузі атестації (назв об’єктів і показників та діапазонів їх вимірювань); документування процедур відбирання проб і вимірювань та відповідність вимогам нормативно-методичних документів, настанов з якості; своєчасності інформування відповідних підрозділів та керівництва суб’єкта господарювання про перевищення встановлених нормативів, неефективну роботу газоочисних установок.

Позначки: