Оцінка якості грунтів. Шість сигналів агроному.

Основи ефективного управління родючостю грунтів залежать від наступних факторів: спосіб обробітку грунту ( збереження структури грунту); сівозміна; накопичення органічної речовини в грунті (побічна продукція, внесення гною та компосту, мульча, біологічні продукти, сидерати, покровні культури, інтеграція тваринництва).

Показники  родючості грунтів поділяються на: фізичні (щільність грунту, твердість грунту, структура грунту, водопроникність та водоутримуюча здатність); хімічні (кислотність грунту, ємність катіонного обміну, вміст доступних форм макро- та мікро елементів); біологічні (мікробна біомаса С, структура мікробної популяції, мікробна діяльність, ферментативна активність грунту, вміст гломаліну).

Пропонуємо  🌽Насіння Кукурудзи, 🌻Насіння Соняшника ,💰Мікродобриво

💧Засоби захисту рослин:(Гербіциди, Фунгіциди, Інсектициди, Прилипач...)

для пшениці, для сої, для соняшника, для кукурудзи...  

⚠️100% Оригінал 📝ПДВ 🛒ОПТ та Роздріб 🚚Доставка по Україні 👨‍🌾Консультація агронома

 ☎(066) 215-63-58 ☎(067) 66-13-009 ✉КОНТАКТИ , 📲Telegram-канал

Завантажити: Оцінка якості ґрунтів: навчальний посібник/С.Г.Чорний. – Миколаїв: МНАУ, 2018. – 233 с.

У посібнику розглянуто широке коло питань оцінки якості ґрунтів. Визначені основні критерії оцінки, розглянуті головні підходи до комплексної оцінки якості ґрунтів. Висвітлений зв’язок між якістю ґрунту та вартістю земельних ділянок при нормативній та експертній оцінці земель.

Для оцінки стану ґрунту краще підійдуть два періоди протягом року:

кінець квітня—травень, бо в цей час вологість ґрунту є оптимальною, а розвиток посівів гарно спостерігаєть­ся, і/або на обробітку ґрунту в вересні-жовтні, коли попередник зібраний і, в принципі, волога в ґрунті має бути.

Фізично для аналізу знадобляться: ніж із широким лезом та міцна лопата, аби змогти швидко і акуратно викопати ґрунт.

Оцінка стану здоров’я ґрунту

ОПТИМАЛЬНО НЕЗАДОВІЛЬНО

Сигнал 1. Структура та стан поверхні ґрунту

Органічні рештки рівномірно подрібнені й розподілені для мінералізації та доступності дощовим черв’якам Поверхня поля вкрита кіркою або замулена
Послід дощових черв’яків присутній Життєдіяльність дощових черв’яків малопомітна
Помітно, що органічні рештки затягнуті у ходи дощових черв’яків Виражені наслідки вітрової та водної ерозії
Агрегати (частинки ґрунту) добре розрізняються, середнього та мілкого розміру, стабільні, але за невеликого натискання легко руйнуються. Під час висіву наявні грубі грудки, які дуже важко піддаються подрібненню

Сигнал 2. Пори та біопори

Старі тунелі дощових черв’яків заповнені їхнім послідом та гумосоподібним матеріалом На поверхні відсутні відкриті біопори, тунелі дощових черв’яків
Новостворені дощовими черв’яками тунелі знаходяться в оброблюваному горизонті В орному шарі відсутні вертикальні тунелі дощових черв’яків
Послід дощових черв’яків присутній на поверхні поля й у самому профілю Макропори закінчуються в орному горизонті і не переходять у підґрунтя
Тунелі дощових черв’яків переходять із орного в підорний горизонт, добре з’єднуючи ці два шари У підорному шарі також мало біопор

Сигнал 3. Насичення ґрунту корінням

Коріння поширене по всіх горизонтах — орному і підорному. Різка зміна напрямку руху коренів відсутня Коріння із неспецифічним роздвоєнням та різкою зміною напрямку росту (високий механічний спротив ґрунту або прошарок соломи)
Коріння розповсюджене по профілю ґрунту рівномірно Коріння не проникає в ґрунт, а «сковзує» по твердій поверхні
Коріння розповсюджено інтенсивно і відповідно природі конкретної культури

Сигнал 4. Забарвлення та запах

Забарвлення цілих горизонтів рівномірне Присутні іржаві плями (через тривалу відсутність доступу кисню)
Забарвлення одного горизонту плавно переходить у забарвлення іншого По профілю ґрунту — нерівномірне забарвлення, темно-сині і/або сірі плями (наслідок сильного переущільнення, дефіциту кисню)
Ґрунт має приємний земляний, не відштовхуючий запах. Запах верхнього горизонту інтенсивніший за підґрунтя Відверто відштовхуючий, гнилісний запах.

Сигнал 5. Органічні (пожнивні) рештки

Рівномірно загорнуті в обробленому горизонті Після висіву нерівномірно розподілені рештки
Після сівби рівномірно розподілені по поверхні Солома попередніх культур із минулих років, що не перегнила
Залишки попередника в орному горизонті добре перегнилі Пожнивні залишки сконцентровані в одному шарі (солом’яний матрац або на поверхні ґрунту, або на певній глибині)
Рівномірний розвиток кореневої системи Коріння зупинило свій ріст, зіткнувшись із солом’яним прошарком на певній глибині

Сигнал 6. Ґрунтові агрегати й ущільненість

Частинки ґрунту (агрегати) пористі, вільно між собою з’єднанні, рихлі Частинки ґрунту (агрегати): об’єднані у щільні структури, сильно між собою скріплені, із гострими кутами
За несильного натискання ці ґрунтові агрегати легко розкришуються Коріння рослин не проникає в структуру ґрунту, а «сковзує» по твердій поверрхні
У разі скидання порції ґрунту із лопати він легко розсипається За скидання порції ґрунту із лопати об землю залишаються агрегат ґрунту із гострими кутами
За натискання ножем у край профілю не потрібно значного зусилля для занурення ножа в землю Ніж входить у стінку викопаного профілю зі значним зусиллям
Підґрунтя має бути щільнішим порівняно із орним шаром, але при цьому мати достатньо біогенних тунелів Присутні пластинчасті агрегати або агрегати із гострими кутами- геометрично правильної форми
З проведенням аналізу грунту методом взяття проб ви відкриєте всі сильні та слабкі сторони обробітку грунту. Тим самим отримаєте загальну картину про:
– будову грунту, та форму твердих частин грунту
– тип та об’ємний зразок агрегатної складової ґрунту (наприклад  комкуватий, поліедр-багатогранний,пластинчастий,призмо-подібний…)
та саме це допоможе вам підібрати вірну техніку та технологію обробітку і відновлення ґрунту.
Будова ґрунту, його пористість та тип мають визначальну роль в розвитку та рості рослин. Тільки за умов гарного стану грунту  будуть дієвими й добрива.  Ніякі лабораторні  хімічні аналізи не замінять візуального аналізу. Все що необхідно для цього – лопата, маленький ніж, записник та деякі базові знання.

При дослідженні грунту слід звернути увагу передусім на плужну підошву, глибину її  залягання, як розміщені  пожнивні рештки в ґрунті,  рівномірно, чи створився щільний матрац в нижній частині  орного горизонту.
Відбирати пробу ґрунту слід  загостреною ледь випуклою лопатою. При цьому глибина взяття проби повинна відповідати глибині обробітку. При необхідності слід проводити 2 окремих взяття.
Для можливості проведення дослідження потрібно гладку поверхню ґрунту  неглибоким  надколюванням ножем  зробити шершавою . Опір входженню ножа в грунт сигналізує при цьому про  щільність залягання ґрунту. Таким чином, на даній фазі дослідження ми можемо ідентифікувати слід проходу ґрунтообробної техніки, передпосівного обробітку, лущіння стерні, плужної підошви. Для зручності дослідження слід розділити взятий квадрат ґрунту  на 4-6 прошарків у відповідності до зміни агрегатного стану ґрунту. Таким чином ми отримаємо чітку послідовність з 4-6 горизонтів.

Розпізнаємо та аналізуємо структуру ґрунту.

Форми агрегату ґрунту, комочки та маленькі багатогранники (поліедр), вказують на дуже добру та добру структуру ґрунту. Комочки  мають округлу форму.  Червоточини в ґрунті несуть при цьому особливу відзнаку.  Поліедри мають пласкі поверхні та гострі ребра,  завдяки чому за вологих умов вони прилипають одна до одної та легким  натиском пальця роз’єднуються.
Великі щільні грудки неправильної форми, які не можуть бути легко роз’єднаними  класифікуються як груда або глиба.   Такі агрегатні форми не містять пор та мають малу проникність коріння, яке скоріше обгортає груду як павутиння.
Пластинчасту структуру досить легко розпізнати. Вона складається з багатьох твердих пластин частих прошарків товщиною від кількох міліметрів до сантиметра. Таку проблематичну структуру ґрунту ми знаходимо в зоні «плужної підошви», де кореневище  рослин  проникає в проміжки між пластинками, та в незначній кількості пробиває ущільнені  прошарки.
Безструктурні ґрунти – це ґрунти, які мають зернисту  структуру, наприклад з зернин піску або так звана когерентна структура . За когерентної структури  мінеральні зерна збиваються в компактну масу. Таку картину частіше за все спостерігаємо в лесових ґрунтах.  Структура таких ґрунтів в розпушеній формі оцінюється як задовільна. Є також інші  структурні форми грунту, але вони зустрічаються дуже рідко. Досить часто зустрічаються суміші різних агрегатних форм. Провести оцінку Ваших грунтів можна користуючись таблицею №1.
Таблиця №1. Оцінка якості ґрунтів за  агрегатною структурою (вищий бал = вища якість ґрунту).
Структурна форма Характеристика Ознаки виявлення Оцінка
Комочки Округлої форми,частково склеєні між собою 5
Поліедр Пласкі поверхні, гострі кути Мілкі до 5мм
Грубі від 20мм
2-4
Грудки Пористі агрегати з шершавою нерівномірною поверхнею діаметром менше 50мм. Виникають під час обробітку ґрунту за сприятливих умов Пористість та щільність не константні 3-4
Пластини Горизонтально орієнтовані агрегати Варіація твердих пластин  за щільністю та товщиною 1-2
Глиби Розміри більше 50мм. Виникають під час обробітку ґрунту за несприятливих умов Варіація за щільністю та розмірами 2

Ґрунти  без визначеної структури

Зернистість Відсутня структурність, зерниста маса від рихлих до ущільнених 2-3
Когерент Зерна без структури, але мають властивість  прилипати один до одного Рихлі, від пористих  до щільних, без пор 1-4

 Дослідження коріння та щільність пор.
Якість агрегатної системи оцінюється також за кількістю наявних та відмерлих  корінців. Чим більша кількість коріння проникає в грунт, тим краще.
Наступна ознака якості грунтів – кількість ґрунтових пор. Обидві величини, коріння та пористість, можна умовно розділити за 3 ступеневою шкалою. При цьому слід використовувати визначення:
– дуже добре проникнення коріння
– посереднє проникнення коріння
– слабке до взагалі відсутнє проникнення коріння в грунті.
Більше 20 корінців в дм3 грунту вказують  про найвищу оцінку, 10 корінців – про посередню , 5 корінців та менше вказують на останню групу. На кормових угіддях часто густота коріння сягає й більше 100 коренців на дм3.
Слід  досліджувати окремо кожен прошарок  проби на пористість на наявність коріння, проводячи безпосереднє порівняння між прошарками ґрунту, таким чином можливо отримати чітку картину.
При цьому не забуваємо про наявність ходів дощових черв’яків в ґрунті,  так як ходи зменшують щільність землі, що сприяє росту коріння.  Черв’яки чудово рихлять грунт, що сприяє проникненню кисню в глибокі шари. Земля, яка пройшла через кишківник черв’яків збагачується біологічно активними мікроорганізмами.
Звертаємо увагу на форму коріння, пожнивні рештки та вологість ґрунту.
При пошаровому розкладанні проби ґрунту ми зустрічаємо наступні  феномени, які також потрібно занотувати.  Вигинання головного коріння рослини свідчить про несприятливу структуру ґрунту та його щільність. Також ми можемо наштовхнутися на пожнивні рештки з минулих років.
Не забуваємо про оцінку вологості грунту в різних шарах.  Навесні таким чином можна найкраще визначити ступінь прохідності грунту. Наявність вологи в грунті визначаємо за наступними критеріями оцінки:
– надмірно вологий грунт виділяє вільну вологу та схильний до запливання
–  вологий грунт помітно зволожує долоні
– грунт з меншим вмістом вологи, який зліплюється, але не схильний до пилоутворення  позначається як  зволожений
–  стиглий грунт не зліплюється,  але й не пилиться
– сухий грунт пилиться
Забарвлення грунту вказує на вміст гумусу та забезпеченням повітря. Гумус  надає грунту відтінок темного до чорного кольору. На нестачу кисню в грунті вказують сірі відокремлені зони, які спочатку утворюються в межах розкладу органічної субстанції.
Дослідивши окремі проби взяті з одного поля робимо висновки. В більшості випадків показники в різних пробах по відповідних прошарках співпадають з невеликим відхиленням.
Значне відхилення від середніх показників вказує на колії, зміну типу ґрунту та інше. Керуючись отриманими даними, маючи уявлення про стан ґрунту можна переосмислити  менеджмент обробітку  ґрунту. Наприклад зменшити тиск на грунт через встановлення додаткових коліс на трактор, зменшити тиск в шинах, зменшити кількість переїздів по полю, оптимізувати кількість технологічних операцій, вірно підібрати ґрунтообробну та посівну техніку, проводити посів у фізично стиглий грунт і т.д.
Отже, звертаючи увагу саме на актуальний стан ґрунту та знаючи шляхи його покращення можна збільшити ефективність вирощування сільськогосподарських культур, отримати висококласний урожай та можливість використати надзвичайно високий потенціал ваших ґрунтів.
Джерела:

Позначки:,