Групування грунтів по вмісту мікроелементів

Агрохімічна характеристика ґрунтів, тобто оцінка їх складу, властивостей і режимів з точки зору умов живлення рослин, застосування добрив і їх перетворення в ґрунті подана в чисельних наукових виданнях.

Забезпечення ґрунтів елементами живлення та їх доступність рослинам залежить від багатьох умов: гранулометричного і мінералогічного складу, гумусного стану, мікробіологічного режиму, реакції ґрунту, ємності поглинання та складу обмінних катіонів, наявності токсичних речовин і сполук, що зв’язують поживні елементи у важкодоступні для рослин форми, будови і структурного стану ґрунту, глибини проникнення коріння, щільності та твердості грунту, умов зволоження і температурного режиму.

Внесення добрив ефективне коли рівень забезпечення середній або нижче середнього, при підвищеному рівні забезпечення приріст врожаю від добрив майже не спостерігається.

Оцінка ґрунтів щодо забезпечення рухомими елементами живлення наведена в наступних таблицях.

 

Групування грунтів за вмістом гумусу, за методом Тюріна

№ групи

Ступінь гумусованості

Вміст гумусу  %

1

Дуже низька

0-2,0

2

Низька

2,1-4,0

3

Середня

4,1-6,0

4

Підвищена

6,1-8,0

5

Висока

8,1-10,0

6

Дуже висока

Більше 10,0

 


Групування грунтів за вмістом гідролізованого азоту, за методом Тюріна-Кононової, Корнфілда

№ групи

Вміст гідролізованого азота

За методом

Тюріна-Кононової

Корнфілда

мг/кг грунту

1

Дуже низький

Менше 30

Менше 100

2

Низький

31-40

101-150

3

Середній

41-50

151-200

4

Підвищений

51-70

Більше 200

5

Високий

71-100

6

Дуже високий

Більше 100

 


Групування грунтів за нітрифікаційною здатністю, за методом Кравкова

№ Групи

Нітрифікаційна здатність

NO3 мг/кг грунту

1

Дуже низька

Менше 5,0

2

Низька

5,1-8,0

3

Середня

8,1-15,0

4

Підвищена

15,1-30,0

5

Висока

30,1-60,0

6

Дуже висока

Більше 60,0

 


Групування грунтів за вмістом рухомого фосфору,
за методом Кірсанова, Чірікова, Мачигіна, Олсен

№ групи

Вміст рухомого фосфору

За методом

Кірсанова

Чірікова

Мачигіна

P2O5  мг/кг грунту

1

Дуже низький

Менше 25

Менше 20

Менше 10

2

Низький

26-50

21-50

11-15

3

Середнє

51-100

51-100

16-30

4

Підвищений

101-150

101-150

31-45

5

Високий

151-250

151-200

46-60

6

Дуже високий

Більше 250*

Більше 200*

Більше 60*

 

Групування грунтів за вмістом рухомого фосфору,
за методом Эгнера-Ріма

№ групи

Вміст рухомого фосфору

За методом

Эгнера-Ріма

P2O5  мг/кг грунту

1

Дуже низький

Менше 50

2

Низький

51-70

3

Середнє

71-140

4

Підвищений

Більше 140*

5

Високий

* – Принаявності зразків грунту з вмістом рухомого фосфору вище 6-ї групи за методом Кірсанова, Чірікова, Мачигіна та 4-ї групи за методом Эгнера-Ріма вводиться додаткове групування, наведене нижче׃

Додаткове групування за вмістом рухомого фосфору

Групи

Методи визначення

Групи

Метод
Эгнера
-Ріма

Кірсанова

Чірікова

Мачигіна

6

251-500

201-500

61-100

4

141-200

7

501-1000

501-1000

101-200

5

201-300

8

1001-2000

1001-2000

201-300

6

301-400

9

2001-3000

2001-3000

301-400

7

401-500

10

>3000

>3000

>400

8

>500

 


Групування грунтів за вмістом обмінного калію,
за методом Кірсанова, Чірікова, Мачигіна, Маслової

групи

Вміст обмінного калію

За методом

Кірсанова

Чірікова

Мачигіна

Маслової

K2 мг/кг грунту

1

Дуже низький

Менше 40

Менше 20

Менше 100

Менше 50

2

Низький

41-80

21-40

101-200

51-100

3

Середнє

81-120

41-80

201-300

101-150

4

Підвищений

121-170

81-120

301-400

151-200

5

Високий

171-250

121-180

401-600

201-300

6

Дуже високий

Більше 250*

Більше 180*

Більше 600*

Більше 300*

 

Групування грунтів за вмістом обмінного калію,
за методом Эгнера-Ріма

№ групи

Вміст обмінного калію

За методом

Эгнера-Ріма

K2 мг/кг грунту

1

Низький

Менше 70

2

Середній

71-140

3

Підвищений

Більше 140

* – Принаявності зразків грунту з вмістом обмінного калію вище 6-ї групи за методом Кірсанова, Чірікова, Мачигіна та 3-ї групи за методом Эгнера-Ріма вводиться додаткове групування, наведене нижче׃

 

Додаткове групування за вмістом обмінного калію

Групи

Методи визначення

Групи

Метод Эгнера-Ріма

Кірсанова

Чірікова

Мачигіна

Маслової

6

251-500

181-500

601-1000

301-500

4

141-200

7

501-1000

501-1000

1001-2000

501-1000

5

201-300

8

1001-2000

1001-2000

2001-3000

1001-2000

6

301-400

9

2001-3000

2001-3000

3001-4000

2001-3000

7

401-500

10

>3000

>3000

>4000

>3000

8

>500

 


Групування грунтів за ступенем кислотності,
визначеної у сольовій витяжці (потенціометрично)

групи

Ступінь кислотності

pH (KCl)

1

Дуже сильнокислі

Менше 4,0

2

Сильнокислі

4,1-4,5

3

Середньокислі

4,6-5,0

4

Слабокислі

5,1-5,5

5

Близькі до нейтральних

5,6-6,0

6

Нейтральні

Більше 6,0

 

Групування грунтів за вмістом гідролітичної кислотності

№ групи

Ступінь кислотності

вміст  кислотності,
мг-екв/100 г грунту

1

Дуже сильнокислі

Більше 6,0

2

Сильнокислі

5,1-6,0

3

Середньокислі

4,1-5,0

4

Слабокислі

3,1-4,0

5

Близькі до нейтральних

2,1-3,0

6

Нейтральні

Менше 2,0

 


Групування грунтів за сумою ввібраних основ

 Групи

Сума ввібраних основ

СВО,
мг-
экв/100г грунту

1

Дуже низька

Менше 5,0

2

Низька

5,1-10,0

3

Середня

10,1-15,0

4

Підвищена

15,1-20,0

5

Висока

20,1-30,0

6

Дуже висока

Більше 30,0

 


Групування грунтів за ступенем насиченості основами

№ Групи

Ступінь насиченості основами

СНО,
%

1

Дуже низька

Менше 30,0

2

Низька

30,1-50,0

3

Середня

50,1-70,0

4

Підвищена

70,1-90,0

5

Висока

Більше 90,0


Групування грунтів за вмістом обмінного кальцію та магнію

№ групи

Вміст елементів

Ca

Mg

мг-экв/100 г грунту

1

Дуже низька

0-2,5

Менше 0-0,5

2

Низька

2,6-5,0

0,6-1,0

3

Середня

5,1-10,0

1,1-2,0

4

Підвищена

10,0-15,0

2,1-3,0

5

Висока

15,1-20,0

3,1-4,0

6

Дуже висока

Більше 20,0

Більше 4,0

 Групування грунтів за валовим вмістом важких металів (мг/кг)

№ групи

Елемент

Zn

Ni

Cu

Pb

Mn

1

<50

<40

<25

<15

<750

2

50-100

40-80

25-50

15-30

750-1500

3

100-200

80-160

50-100

30-60

1500-3000

4

200-300

160-240

100-150

60-90

3000-4500

5

300-400

240-320

150-200

90-120

4500-6000

6

>400

>320

>200

>120

>6000

 


Групування грунтів за вмістом рухомих форм важких металів у грунтах,
мг/кг (ацетатно-аммонійний буферний розчин сpH 4. 8)

№ групи

Елемент

Zn

Ni

Cu

Co

Cr

1

<10

<2

<1.5

<2,5

<3

2

10-23

2-4

1,5-3

2,5-5

3-6

3

23-45*

4-8*

3-6*

5-10*

6-12*

4

45-70

8-12

6-9

10-15

12-18

5

70-95

12-16

9-12

15-20

18-24

6

>95

>16

>12

>20

>24

* – Чисельне значення нижчої границі 3-ї групи є гранично допустимою концентрацією (ПДК) даного елементу в грунті

 

 

Групування грунтів за вмістом рухомих форм мікроелементів,
за методом Пейве-Рінькіса

Елемент

Екстра-гуючий розчин

Градація грунтів за вмістом мікроелементів мг/кг

низький

середній

високий

Марганець 0,1 и H2SO4

<30

31-70

>70

Цинк 1 и KC1

<0,7

0,8-1,5

>1,5

Мідь 1 и KC1

<1,5

1,6-3,3

>3,3

Кобальт 1 и HNO3

<1,0

1,1-2,2

>2,2

Бор        H2O

<0,33

0,34-0,7

>0,7

Молібден Оксалатно-буферний розчин з pH 3.3

<0,1

0,11-0,22

>0,22

 


Групування грунтів за вмістом рухомих форм мікроелементів,
які визначаються у витяжці ацетатно-аммонійного буферного розчину (
pH 4.8)

Елемент

Градація грунтів за вмістом мікроелементів мг/кг

низький

середній

високий

Марганець

<10

10,0-20,0

>20,0

Цинк

<2,0

2,1-5,0

>5,0

Мідь

<0,20

0,21-0,5

>0,50

Кобальт

<0,15

0,16-0,3

>0,30

 

Источники:

Позначки:, , ,