Фракція насіння кукурудзи, глибина посіву та врожайність.

Генетичний потенціал гібридів кукурудзи закладено в насінні, але його реалізація значною мірою залежить від прийняття правильних рішень щодо  вибіру оптимальних термінів сівби та глибини посіву може бути вирішальним у процесі формування максимально продуктивних параметрів агроценозу. Маса 1000 насінин, використовуваних для сівби гібридів кукурудзи, може коливатися в значному діапазоні – від 180 до 350 грамів.

Пропонуємо  🌽Насіння Кукурудзи, 🌻Насіння Соняшника ,💰Мікродобриво

💧Засоби захисту рослин:(Гербіциди, Фунгіциди, Інсектициди, Прилипач...)

для пшениці, для сої, для соняшника, для кукурудзи...  

⚠️100% Оригінал 📝ПДВ 🛒ОПТ та Роздріб 🚚Доставка по Україні 👨‍🌾Консультація агронома

 ☎(066) 215-63-58 ☎(067) 66-13-009 ✉КОНТАКТИ , 📲Telegram-канал

Навряд чи хто стане заперечувати факт повного відтворення всіх морфо-фізіологічних характеристик гібридних рослин власне самим зародком, і маса насінини тут не відіграватиме важливої ролі, проте його енергетичний запас – ендосперм – впливатиме на темпи початкового росту і розвитку.

Маса 1000 нассінин та вплив на врожайність. (читати публікацію)

Результати дослідження маси 1000 зерен і продуктивності в залежності від глибини загортання (4 см, 7 і 11 см) і розмірів фракції насіння (дрібна, середня і велика) гібридів кукурудзи трьох груп стиглості (ранньостиглої групи – DКС 2960 і DКС 2971, середньоранньої групи – DКС 3472 і DКС 3795, середньостиглої групи – DК 315 і DКС 4082 компанії «Dekalb» Монсанто Україна).

При проведенні досліджень використовували польовий, лабораторний і статистичний методи.

У групі ранньостиглих гібридів при використанні великої фракції насіння при глибині висіву 4 см маса 1000 насінин становила DКС 2960 – 248,3 г, DКС 2971 – 254,8 г, при посіві його на глибину 7 см – 244,6 і 251,1 г і на глибину 11 см – 248,9 і 250,9 г, відповідно.

Середньоранні гібриди мали масу 1000 насінин в межах 222,1-294,4 г. В гібрида DКС 3472 при посіві дрібним насінням на глибину 4 см маса 1000 насінин склала 253,1 г, на глибину 7 см – 249,7 г і на глибину 11 см – 242,8 г.

Використання середньої фракції насіння на глибину посіву 4 см забезпечило масу 1000 насінин на рівні 263,3 г, 7 см – 257,0 г, 11 см – 262,5 г.

Крупне насіння при посіві на глибину 4 см забезпечували масу 1000 насінин 267,3 г, 7 см – 265,4 г і 11 см – 259,4 м

Аналогічна ситуація формування маси 1000 насінин в залежності від глибини закладення і маси фракції насіння простежувалася і в середньораннього гібриду кукурудзи DКС 3795.

У групі середньостиглих гібридів кукурудзи маса 1000 насінин коливалася в межах від 208,8 до 281,4 м Найбільше значення маси 1000 насінин формується при глибині загортання 4 і 7 см, збільшення глибини загортання насіння до 11 см, як правило , призводить до зменшення маси 1000 насінин досліджуваних гібридів. У 2015 році за рахунок дефіциту вологи в період формування і наливу зерна спостерігалося різке зниження величини маси 1000 насінин в порівнянні з 2014 і 2016 роком, які були більш сприятливі за вологозабезпеченістю.

Найбільший рівень врожайності гібрида DКС 2960 отримано при використанні крупної фракції насіння – 8,55; 8,46 і 8,67 т/га, відповідно при глибині загортання насіння 4; 7 і 11 см.

У групі середньоранніх гібридів відзначено зростання продуктивності посівів в порівнянні з ранньостиглими формами. Найбільш урожайними гібридами виявилися представники групи середньостиглих форм. Так в гібрида DК 315 врожайність зерна при використанні дрібної фракції, в середньому за три роки склала – 9,53; 9,46 і 9,11 т/га, при посіві середньої фракції – 10,03; 10,86 і 10,2 т/га, при посіві крупною фракцією 10,31; 10,52 і 10,31 т / га, відповідно при глибині загортання насіння 4 см, 7 і 11 см. У гібрида DКС 4082 врожайність зерна при посіві дрібної фракції склала – 9,49 т/га, 9,35 і 9,05 т / га, середньої – 10,06 т/га, 10,56 і 10,62 т/га, великий – 10,11 т/га, 10,5 і 10,53 т/га, відповідно при глибині загортання 4 см 7 і 11 см.

Висновок. Отже, врожайність зерна істотно залежала від кліматичних умов року. Збільшення глибини закладення дрібного насіння призводить до зниження продуктивності гібридів кукурудзи, в той же час збільшення глибини загортання середньої і крупної фракції насіння до 7-11 см не викликає різкого зниження врожайності, особливо це стосується середньостиглої групи гібридів. Використання великої і середньої фракції насіння позитивно впливає на підвищення врожайності зерна в порівнянні з дрібною фракцією.

Підготовка насіння до сівби

Насіння гібридів кукурудзи повинно мати високу сортову чистоту, типовість, енергію проростання (90%) та схожість (не менше 92%), бути відкаліброваним, протруєним та обробленим стимуляторами росту.

Для протруєння насіння кукурудзи використовують препарати на основі діючих речовин:

  • фунгіцидні: тірам, карбоксин, карбендазим, тритіконазол, флудіоксаніл та металаксил-М.
  • інсектицидні: імідаклоприд, фіпроніл, тіаметоксам, фарутіокарб, біфентрин. Якщо фунгіцидне протруювання насіння завжди забезпечується компаніями виробниками, то інсектицидний не завжди проводиться.

В групі показників, що характеризують якість насіння, особливе місце займає його крупність. Вона має важливе значення в процесах післязбиральної обробки і зберігання насіннєвого матеріалу та підготовки його до сівби. Проте вплив крупності на якість оцінюється досить неадекватно, незважаючи на численні дослідження, проведені в цьому напрямку. Загалом результати всіх досліджень можна згрупувати на такі основні: збільшення крупності призводить до поліпшення посівних і врожайних властивостей насіння; існує певна градація крупності, в межах якої покращується якість; крупність не має вирішального впливу на якість насіння, особливо на його врожайність.

На державних кукурудзо – калібрувальних заводах насіння ділиться на 4 фракції:

І фракція – КП (крупні плоскі) ширина більше 8,0 мм,товщина менше 5,5 мм; ІІ фракція – МП(мілкі плоскі)ширина 6,5-8,0 мм,товщина менше 5,0 мм; ІІІ фракція – КК (крупні круглі)ширина більше 8,0 мм,товщина більше 5,5 мм; ІV фракція – КМ(мілкі круглі)ширина 6,5-8,0 мм,товщина 5,0 мм.

Якість при поставках на території України регулюється національним стандартом ДСТУ 4526: 2006, при продажу на експорт – EU 742/2010 (європейським стандартом) і USDA (американським стандартом). Аеродинамічні апарати АСМ калібрують з високою точністю – ± 3%. Крім поділу на фракції видаляються порожні і биті зерна.

Відповідну градацію мають висіваючі диски сівалок.

Якісний розподіл насіння на фракції передбачає можливість проведення точного кількісного висіву  насіння на погонний метр із ідентичним розміщенням насінин в ґрунті на задану глибину посіву. Це дає змогу отримати рівномірні сходи в короткий термін, що забезпечить в подальшому максимальну реалізацію генетичного потенціалу сорту чи гібриду по урожайності та якості.

Для набухання і проростання насінин більшості вирощуваних сільськогосподарських культур потреба води становить від 60 до 100 % власної ваги насіння. За даними багатьох дослідників, найбільш придатним для посіву є насіння середніх фракцій. Саме таке насіння дає змогу забезпечити технічно рівномірний висів у полі і отримати найбільш одночасні вирівняні сходи. Це обумовлено фізіологічними і фізико-механічними характеристиками насіння.

Малі за розміром насінини потребують найменше вологи для проростання, але глибина посіву такого насіння фізіологічно обмежена недостатньою кількістю поживних речовин для стартового росту, а наявність вологи у верхньому шарі ґрунту досить нестабільна. Найбільш дрібні фракції насіння використовувати для посіву недоцільно, оскільки вони не вирівняні по схожості і забезпечити таким матеріалом якісний висів по кількості досить складно.

Потреба у воді для проростання крупних насінин набагато більша, тому важлива наявність води в посівному шарі протягом всього періоду до виходу проростка на денну поверхню. Це можна забезпечити лише шляхом збільшення глибини загортання насіння, що може призвести до надлишкового контакту молодих проростків з різного типу шкідниками (шкодочинні грибкові, бактеріальні та вірусні інфекції, підгризаючі шкідники). Також найбільш крупні за розміром насінини найбільше травмуються на всіх етапах очистки та сортування і мають меншу схожість. Тому найбільш крупні (не масові) фракції, що складають близько 1-1,5 % від загальної кількості насіння, для масових посівів не використовуються.

Основні етапи в технології підготовки посівного матеріалу:

  1. Первинна очистка. При проведенні первинної очистки вихідного насіннєвого вороха проводиться відокремлення від основної маси мінеральних і органічних домішок та найбільш дрібної і найбільш крупної фракцій насіння, що сумарно складає від 10 до 25 %. Відхід дрібної за розміром фракції може бути регульований технологом  в залежності від умов року вирощування, наявної кількості вихідного насіннєвого вороху і т.д. Технологічна операція проводиться на решетних очисних машинах.
  2. Вторинна очистка та калібрування за розміром передбачає розподіл насіннєвого матеріалу на решетах з різною величиною та формою отворами. За розміром та формою насіння може бути від 3 до 6 фракцій.
  3. Калібрування за питомою вагою передбачає видалення із фракцій насіння фізично неповноцінних та пошкоджених зернин та найбільш легкої частини матеріалу за його «парусністю». Технологічна операція проводиться переважно на пнемо-вібростолах.
  4. Cортування на фотосепараторі – передбачає відокремлення від загальної маси насінин та домішок, які не можуть бути виділені механічним шляхом (органічні і неорганічні домішки однакові з насіниною за розміром та вагою, іншого кольору…)
  5. Протруювання та затарювання. Очищений пофракційно насіннєвий матеріал проходить обробку засобами захисту та розфасовку в тарні одиниці з відповідним маркуванням партій насіння.

Зберігання підготовленого насіннєвого матеріалу проводиться в складських приміщеннях різного типу з дотриманням оптимальних умов зберігання.

Глибина посіву і вирощування гібридів кукурудзи

Можливо, саме тому широкий діапазон глибини посіву кукурудзи (4-10 см) майже не викликає серйозної полеміки. Зазвичай у виробничих умовах маса насіння для посіву рідко буває нижчою 200 грамів і у випадку використання насіння меншої маси завжди виникає суперечка щодо його придатності для формування продуктивного посіву. З метою вивчення впливу маси насіння на стартовий ріст рослин кукурудзи залежно від глибини його заробляння в ґрунт було проведено ряд досліджень. У межах порівнюваних гібридів були виділені три відмінні за масою фракції насіння (таблиця 1), яке висівалося на глибину 4, 7 та 10 см.

Для більшої контрастності варіантів дослід Monsanto закладався на ґрунтах важкого механічного складу (сірий лісовий важкосуглинковий).

Темпи початкового росту гібридів за однакових умов можуть істотно відрізнятися навіть за умови використання насіння однакових параметрів (маса, фракція). Так, частина гібридів характеризується інтенсивнішим лінійним ростом (ДКС 3472), натомість інші (ДК 315, ДКС 4082) мають швидші темпи формування листків. Відставання розвитку рослин навіть в 1 листок у межах одного гібриду може за певних обставин істотно вплинути на весь процес формування та розвитку генеративних органів та врожайність загалом.

Важливо обрати параметри оптимальної глибини посіву залежно від фракції насіння, вологозабезпеченості посівного горизонту, механічного складу ґрунту, енергії стартового росту гібриду. Завдання отримати дружні та вирівняні сходи є значно важливішим, ніж просто забезпечити високу польову схожість насіння. Для порівняння можна простежити зміну параметрів рослингібридів DEKALB залежно від фракції насіння та глибини його загортання .

Крім активності формування листкової поверхні слід також зважати на процеси формування вторинної (вузлової) кореневої системи. Зазначені показники мають також певні відмінності і поміж гібридами. Незалежно від фракцій використовуваного для сівби насіння досліджуваних гібридів за однакових параметрів глибини посіву істотних відмінностей у темпах розвитку рослин встановлено не було.

Основні поради для вирощування гібридів кукурудзи

1. У межах одного гібриду розпочинати сівбу з насіння меншої маси, коли верхній шар ґрунту достатньо забезпечений вологою. Сівба крупнішим насінням може бути відтермінована, оскільки дозволяє загортати його на більшу глибину у випадку пересихання посівного шару без загрози зниження польової схожості.

2. Насіння крупніших фракцій використовується на структурніших ґрунтах та легких за механічним складом, з гіршою вологоутримуючою здатністю й у зонах з меншою вологозабезпеченістю (можливість глибшого загортання та більша потреба вологи для проростання).

3. Використовуючи насіння кременистих та зубовидних форм, варто розпочинати сівбу з кременистих, оскільки для набубнявіння і проростання вони потребують більше вологи.

4. Гібриди з нижчою енергією стартового росту ідуть першими в посівному конвеєрі і розміщуються на структурніших ґрунтах та легких за механічним складом.

Відповідно, дотримання вказаних вимог дозволяє сформувати певний алгоритм пріоритетності посіву (рис. 4) Отже, питання логістики посіву з урахуванням таких категорій, як холодостійкість гібриду, початкова енергія росту, маса 1000 насінин та належність зерна до певного підвиду створює додатковий резерв реалізації потенціалу гібридів кукурудзи. Якщо сюди ж додати решту господарсько-біологічних факторів гібридів кукурудзи, які визначатимуть не лише географічне позиціонування, а й розміщення кожної окремої партії на конкретному полі, то креативність рішення агронома зростає до рівня мистецтва. Тому, тримаючи в руках потенційно продуктивне насіння, дайте собі зважені відповіді на запитання КОЛИ? (строки і послідовність висіву), КУДИ? (регіон і фізикохімічні властивості ґрунту), і ЯК? (глибина посіву) та отримуйте високі врожаї.

 

Джерела:

Позначки: