Фактори, від яких залежить ефективність препаратів та загальні правила їх дотримання

Ціла низка чинників може знижувати ефективність пестицидів, але, як правило, їхня здатність ефективно контролювати шкідливі організми залежить від дотримання аграріями регламенту і рекомендацій виробників ЗЗР щодо застосування препаратів.

 

Пропонуємо  🌽Насіння Кукурудзи, 🌻Насіння Соняшника ,💰Мікродобриво

💧Засоби захисту рослин:(Гербіциди, Фунгіциди, Інсектициди, Прилипач...)

для пшениці, для сої, для соняшника, для кукурудзи...  

⚠️100% Оригінал 📝ПДВ 🛒ОПТ та Роздріб 🚚Доставка по Україні 👨‍🌾Консультація агронома

 ☎(066) 215-63-58 ☎(067) 66-13-009 ✉КОНТАКТИ , 📲Telegram-канал

ПОГОДНО КЛІМАТИЧНІ УМОВИ
Температура:

Препарати повинні застосовуватись за оптимальної температури, яка для більшості продуктів знаходиться в межах від +15°С до +25°С.

Ефективність препаратів зменшується при зміні температур:

 • для грунтових гербіцидів – нижче +7-10°С;
 • для фосфорорганічних інсектицидів – нижче +10°С;
 • для гербіцидів гліфосатної групи – <+ 10-12°С;
 • для гормональних гербіцидів (2,4-Д амінна сіль, дикамба) – ефективність па­дає вже при температурі +12-15°С.
 • для піретроїдних інсектицидів – вище +25°С;

За високих температур (вище +25°С) виникає загроза фітотоксичності на куль­турних рослинах при обробці посівів хізалофоп-П-етилом або стробілуріно- вмісними фунгіцидами.

Опади:

Відсутність опадів протягом 2-4-х годин після внесення є обов’язковою умо­вою відмінної дії для більшості препаратів. Виключенням є грунтові гербіциди, які, навпаки, підвищують свою ефективність за наявності помірних опадів.

Відносна вологість

Відносна вологість — важливий фактор, що впливає на втрату й ефективність засобів захисту рослин та їхню фітотоксичність. Необхідно враховувати час доби, коли коливання відносної вологості й температури повітря є максимально сприятливими для внесення препаратів. У період, коли відносна вологість повітря низька, а температура висока, відбувається інтенсивне випаровування, що призводить до зниження маси крапель до стану, за якого вони легко зносяться під впливом вітру. Таким чином препарат не потрапляє на цільовий об’єкт. Поверхня листка і краплі мають однаковий електричний заряд, але з різним потенціалом. Тому через такі фізичні властивості краплі робочого розчину і листкова поверхня схильні до взаємного відштовхування. Така електрична сила може компенсуватися тільки кінетичною енергією крапель, пропорційною їхній швидкості та масі.

Швидкість вітру:

Під час внесення пестицидів швидкість вітру (за відсутності «повітряних ру­кавів» у обприскувача) повинна бути в межах від 1 до 4 м/сек, що сприяє рів­номірному розподілу робочого розчину на площі та виключає його знесення.

Роса:

Недоцільно обробляти рослини при наявності роси на листі, або за 2-3 години до початку її утворення. Особливо це стосується гербіцидів, для яких концен­трація діючої речовини в робочому розчині відіграє дуже важливу роль.

Для фунгіцидів та інсектицидів при використанні знижених норм витрати води можливе внесення препарату за наявності незначної кількості роси (вологий лист).

Час внесення:

Обприскування рослин рекомендується проводити в суху, безвітряну погоду, бажано вранці або ввечері, коли відсутній негативний вплив високих темпера­тур, сонячного випромінювання, вологості повітря, що сприяє більш інтенсив­ному проникненню діючих речовин в рослини.

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ

Загальні правила приготування робочих розчинів.

Робочий розчин готують безпосередньо перед обприскуванням. Приготування робочого розчину та заправку обприскувача проводять на спеціальних майдан­чиках, які в подальшому піддаються знешкодженню. Перед приготуванням робо­чого розчину препарат слід ретельно перемішати в заводській упаковці. Вимитий від попереднього робочого розчину бак обприскувача на 1/3 або 1/2 заповнюєть­ся водою, включається гідроперемішувач і додається необхідна кількість препа­рату (з розрахунку на одну заправку обприскувача). Не зупиняючи перемішувача, бак обприскувача доливається до повного об’єму водою. Для підтримання одно­рідності робочого розчину перемішувач при обприскуванні повинен працювати.

Правила загального змішування компонентів

 • обприскувач заповнюють водою на 1/4 або 1/2  його загального об’єму;
 • вмикають мішалку;
 • додають рідкі добрива;
 • додають кондиціонери води, підкислювачі, антиспінювачі;
 • засипають гранульовані та кристалічні добрива;
 • водорозчинні пакети (WSP);
 • змочувані порошки (WP);
 • вододисперсійні гранули (WG);
 • додають антидрифт  (продукт проти знесення крапель);
 • олійні дисперсії (OD);
 • концентрати суспензії (SC);
 • емульсії (мікро- та суспо-) (ME,SE);
 • концентрати емульсії (ЕС);
 • водорозчинні порошки та гранули (WSP,WSG);
 • водорозчинні концентрати та розчини (WSС);
 • ад’юванти.

Сумісність препаратів у бакових сумішах

Готувати бакові суміші можна лише з сумісними препаратами. При фізичній несумісності препаратів в робочих розчинах можуть утворюватись осад, гру­дочки, розшарування і т.п, що унеможливлює якісне внесення. Для визначення сумісності препаратів або якості води, в кожному конкретному випадку необ­хідна попередня перевірка на фізико-хімічну сумісність препаратів. Для цього готують робочий розчин в малій кількості, з урахуванням рекомендованих норм та витрат, і спостерігають за ним протягом ЗО хв. Якщо за цей час роз­чин залишається сталим, то його можна використовувати за призначенням. Як приклад, хімічно не сумісні:

 • фосфорорганічні інсектициди з препаратами, які мають лужну реакцію (пе­стициди, що містять мідь та інші), із сульфонілсечовинами та імідазолінонами;
 • грамініциди не бажано застосовувати з контактними гербіцидами вибірко­вої дії.

Вплив якості води на ефективність препаратів.

 • Наявність в воді різних природніх часточок (мулу, водоростей і т.п) та інших домішок значно знижує якість робочого розчину, так як значне забруд­нення води зв’язує активні інгредієнти препарату (гліфосати, диквати) та зумовлює забивання форсунок обприскувача.
 • Жорсткість води – вміст солей кальцію та магнію не повинен перевищувати 400 ppm. Особливо чутливими до жорсткості води є гербіциди гліфосатної групи, 2,4-Д амінна сіль, клопіралід. При наявності неорганічних солей є ри­зик зниження стабільності робочого розчину.
 • pH води також істотно впливає на стабільність робочого розчину. При висо­кому показнику (лужне середовище) проходить розпад активних інгредієн­тів. Оптимальним pH для обробки є 5,0-6,0.
 • Температура води впливає не тільки на швидкість розчинення препарату, а може змінювати й фізичні властивості робочого розчину. Так температура води нижче + 10-12°С може викликати утворення «сніжинок» при розчинен­ні деяких препаратів, часткового розчинення порошків та гранул, що при­зведе до забивання форсунок і зниження ефективності.

Термін зберігання готового робочого розчину.

Робочий розчин повинен бути використаний безпосередньо після приготу­вання. При зберіганні розчину більше 6-8 годин його ефективність змінюється і дія може бути непередбачуваною.

ТЕХНОЛОГІЯ ВНЕСЕННЯ ПРЕПАРАТУ

Налаштування обприскувача.

Обприскувач повинен бути відрегульований на заплановану витрату робо­чого розчину. Оптимальна витрата робочого розчину при наземному обпри­скуванні становить 200-300 л/га. Мінімальна норма витрати застосовується на ранніх стадіях розвитку культур.

Підбір форсунок.

В залежності від фази розвитку культури, властивостей препарату, виду та норм внесення на обприскувачах використовуються різні форсунки. Оброб­ка дрібнодисперсними форсунками дає змогу вносити гербіциди гліфосатної групи з нормою витрати робочого розчину від 100-150 до 200 л/га, а піретроїдних інсектицидів – 50-150 л/га без зниження ефективності.

Крупнокапельні форсунки використовують при внесенні грунтових гербіцидів з нормою витрати робочого розчину 250-400 л/га

Якщо різниця витрати робочої рідини між форсунками складає 5–8% від норми, то потрібно замінити форсунки на нові. Доцільно зазначити, що для отримання максимальної ефективності від гербіцидів, відносна вологість повітря під час їхнього внесення має перевищувати 55%. За таких умов поверхня листків буде зволожена, разом з тим випаровування розбризканих крапель залишиться низьким. Також доречно враховувати те, що ефективність більшості пестицидів залежить від ступеня гідратації листкової тканини й активності руху речовин у рослині, що визначають надходження та дію хімічних препаратів усередині рослини. Гідратація листя й активність руху речовин у рослині, своєю чергою, залежать від вмісту води в ґрунті.

Встановлено, що втрати інсектицидів в окремих випадках можуть перевищувати 99%. Іншими словами, тільки менше одного відсотка внесеного інсектициду буде спрямовано на обмеження чисельності шкідників. Ефек­тивність таких препаратів знижується в результаті випаровування і знесення розчину під дією вітру, через непотрапляння на цільовий об’єкт та інші  чинники.

 

ДОТРИМАННЯ РЕГЛАМЕНТІВ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕСТИЦИДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУР

Застосування препаратів за призначенням.

Кожен препарат призначений для контролю певних шкідливих організмів. Так, ефективність грунтових гербіцидів не є достатньою для контролю багаторіч­них бур’янів, грамініциди не контролюють дводольні бур’яни, а препарати з діючою речовиною 2,4-Д не контролюють не тільки злакові бур’яни, а навіть і деякі широколисті (підмаренник чіпкий, ромашка непахуча і інш.). Неоніко- тиноїдні препарати слабо контролюють личинок лускокрилих шкідників, осо­бливо совок, а піретроїдні – внутрішньостеблових і сисних шкідників (при не­прямому попаданні на комаху).

Час застосування препаратів.

Пестициди повинні вноситися в найбільш вразливі фази розвитку шкідливих організмів та в оптимальні фази розвитку культурних рослин. Наприклад, страхові гербіциди більш ефективні при застосуванні на ранніх етапах розвит­ку бур’янів, а фунгіциди – при внесенні на початкових етапах розвитку хвороб. Що ж стосується фаз розвитку культурних рослин, то, прикладом може бути 2,4-Д і дикамба, які вносять у фазу кущення – початок виходу в трубку колосо­
вих зернових, імазамокс – в фазу 1-3 справжніх листків у сої. Такі оптимальні фази повинні бути вказані на товарних етикетках кожного препарату.

Чергування препаратів з різних хімічних груп на протязі вегетаційного періоду.

Щоб запобігти резистентності (стійкості) шкідливого організму до препарату необхідно використовувати діючі речовини з різних хімічних класів сполук, які відрізняються за механізмом та спектром дії. Наприклад, якщо обробка прово­дилась піретроїдним препаратом, то наступна повинна проводитись фосфо­рорганічним або з класу неонікотиноїдів.

Якість обробітку грунту.

Досходові гербіциди найбільш вимогливі до якості підготовки грунту – вне­сення препарату на недостатньо вирівняному полі, з великою кількістю рос­линних залишків, пересушеному або з великою грудкою не може забезпечити високу його ефективність.

Чергування культур в сівозміні.

Недотримання сівозміни призводить до накопичення спеціалізованих шкід­ливих організмів. Наприклад, посів зернових колосових по зернових призво­дить до накопичення збудників фузаріозу, кореневих гнилей та інших хвороб, і, відповідно, до збільшення інфекційного фону, що буде потребувати не тільки збільшених норм препаратів, а й вимагати чергування різних хімічних класів. При посіві культури необхідно враховувати фактор післядії пестицидів, які застосовувались при вирощуванні попередника. Наприклад, посів цукрових, столових та кормових буряків, ріпаку та овочевих культур безпечний через 16 місяців після внесення імазамоксу.

ЯКІСТЬ ПРЕПАРАТУ

Підробки та фальсифікати.

Відрізнити підробку від оригінального продукту буває дуже важко, а інколи навіть і неможливо. Тому не варто купувати продукт у сумнівного продавця. В іншому випадку, завжди можна поцікавитись у представника виробника або зателефонувати в компанію, і запитати, чи дійсно препарат виглядає саме так і чи дійсно продавець є офіційним дистриб’ютором компанії. Адже ціна не є ключовим показником якості.

Порушення термінів і умов зберігання.

Якість кожного препарату гарантується протягом гарантійного терміну збе­рігання з дати виготовлення в закритій оригінальній упаковці з етикеткою, при зберіганні у сухому місці, призначеному для цих цілей, при температурі, вказаній на товарній етикетці( для більшості пестицидів це від 0°С до+25°С. Часткове зниження температури до мінусових може призвести до змінення фізико-хімічних властивостей продукту, таких як кристалізація, осад, розша­рування, розпад діючої речовини, зниження, а то й повна втрата ефективності.

Джерело:

Позначки: