Категорія: Энтомология

Середньорічні втрати врожаю від шкідників на полях Україні становлять, за різними оцінками, в середньому 5 %, тобто близько 2,5 млн тонн або 200–500 кг/га і…

Read more

Самые распространенные причины пожелтения пшеницы: недостаток воздуха в почве (уплотнение почвы), дефицит питательных веществ и болезни, повреждение вредителями и гербицидами. Избыточная влажность в сочетании с…

Read more

На Посівах зернових культур є безліч шкідників. Одні з них пошкоджують пророслі насінини, зародкові й вузлові корені, інші — обгризають листки й стебла, висмоктують сік,…

Read more

Турун хлібний, або Хлібна жужелиця достатньо поширений в Україні шкідник зернових культур (пшениці, особливо озимої, жита, ячменю). Довжина жука складає 12-18 мм. До основних особливостей,…

Read more

Всего насекомых – вредителей, которые являются представителями злаковых мух, в Украине насчитывается более ста двадцати различных видов. Это, как правило, насекомые небольшого размера, имеющие хорошо…

Read more

На посівах озимого ріпаку масово почали з’являтися  такі небезпечні шкідники, як хрестоцвіті блішки, листогризучі та підгризаючі совки, ріпаковий пильщик, капустяна міль, ріпакові білани. Всі вони завдають…

Read more

Щорічно комахи шкідники запасів поїдають до 10-15% зерна, виробленого в світі, а в окремих країнах, що розвиваються – 30-50%. Щорічно втрачається від шкідників хлібних запасів…

Read more

Ентомофаг – в перекладі з грецької означає пожирач комах. Властивість одних комах поїдати або придушувати інших комах досить давно використовується на благо сільського господарства. Хоча…

Read more

Кукурузный жук диабротика, известный также как западный кукурузный жук (лат. Diabrotica virgifera virgifera) входит в список опасных карантинных объектов, представляющих серьезную угрозу для сельскохозяйственной отрасли…

Read more

Стеблевой кукурузный мотылек (Ostrinia nubilalis Hbn.) – опасный вредитель кукурузы, потери от которого могут составлять до 40% от формирующегося урожая. Повреждает более 200 видов растений.…

Read more