Рубрика: Зерновые

Причиною пожовтіння можуть бути такі фактори: пониження температур та примерзання, дефіцит азоту та інших елементів, дефіцит вологи та надлишок вологи, нерівномірний розподіл решток попередника,  післядія…

Прочитайте больше

Рослини озимої пшениці впродовж онтогенезу можуть уражатися різними хворобами, що супроводжується зниженням врожайності та якості зерна. Втрати від хвороб складають щонайменше 10-20% від потенційної врожайності.…

Прочитайте больше

Для формирования оптимальной густоты продуктивных стеблей важно реализовать способность озимой пшеницы в кущении. По результатам исследований ученых, масса зерна главного колоса в одностебельном растении составляла…

Прочитайте больше

Запах зерна пшеницы является один из важнейших критериев качества на протяжении всего цикла выращивания-транспортировки-хранения-переработки. Здоровому зерну каждой культуры свойствен специфический запах. Посторонние запахи в зерне появляются…

Прочитайте больше

Более 60% видов фитопатогенов передаются через семена. Посев зараженными семенами приводит к передаче болезней на вегетирующие растения и тем самым создает и поддерживает очаги инфекции…

Прочитайте больше

Продуктивність пшениці озимої визначає низка структурних показників: густота стеблостою, маса тисячі зерен, довжина колоса, кількість колосочків у колосі. Як показали кореляційні дослідження, найбільший вплив на…

Прочитайте больше

Що таке Hyvido™? Це інноваційна технологія, яка дозволяє отримувати високий і стабільний урожай озимого ячменю. Її ключові елементи — гібриди та спеціально розроблена технологія їх…

Прочитайте больше

Протруйник – засіб, який є отрутохімікатом (найчастіше прапаратом інсектицидної, фунгіцидної групи). Він необхідний для обробки насіннєвого матеріалу з метою запобігання згубного впливу мікроорганізмів (гриби, бактерії…

Прочитайте больше