Категорія: Гречиха

Суттєві недобори і втрати врожаю цінної круп’яної, медоносної та кормової культури — гречки спричиняють численні хвороби різної етіології (несправжня борошниста роса, аскохітоз, церкоспороз, філостиктоз, фітофтороз,…

Read more

Спеціальний проект газети “АГРОБІЗНЕС СЬОГОДНІ” Сучасні технології АПК. Вирощування основних сільськогосподарських культур. — 2-ге вид., виправ., допов. — Київ: Видавничій дім «Імпрес-Медіа», 2011,- 144 с.…

Read more

Площади под гречихой в Украине уменьшаются, потому что технология выращивания и обработки гречки предусматривает определенные специфические особенности. Для получения высокой урожайности надо учитывать нормы высева…

Read more