Рубрика: Растениеводство

Жив­лен­ня рос­лин — склад­ний фізіологічний про­цес, але ос­но­вою йо­го є зба­лан­су­ван­ня еле­ментів жив­лен­ня, ад­же не­ста­чу од­но­го еле­мен­та не мож­на заміни­ти над­лиш­ком іншо­го. Як­що рос­ли­нам для нор­маль­ної…

Прочитайте больше

Крапива (лат. Urtíca, семейство Крапивные) – род одно- и многолетних цветущих травянистых растений, объединяющий более 45 видов, наибольшее распространение среди которых получили крапива двудомная (лат. Urtica dioica) и крапива жгучая (лат. Urtica urens).…

Прочитайте больше

Крамбе абиссинская – очень ценная мас­личная культура семейства капустных, еще мало известная даже аг­рономическим кругам. В естественных условиях это растение встре­чается в странах Средиземноморья, в…

Прочитайте больше

Кукуруза поражается облигатными и полупаразитными грибами, ряд из которых поражает растения, ослабленные недостатком элементов питания и/или вследствие несоответствия климатических условий биологическим требованиям для нормального роста…

Прочитайте больше

Вебинара цветоводам, не имеющим специального агрономического образования, разобраться с базовыми терминами, применяемыми в защите растений и систематизировать применение средств защиты растений Мы постараемся разобрать вопросы:…

Прочитайте больше

Рослини озимої пшениці впродовж онтогенезу можуть уражатися різними хворобами, що супроводжується зниженням врожайності та якості зерна. Втрати від хвороб складають щонайменше 10-20% від потенційної врожайності.…

Прочитайте больше

Генетичний потенціал гібридів кукурудзи закладено в насінні, але його реалізація значною мірою залежить від прийняття правильних рішень щодо  вибіру оптимальних термінів сівби та глибини посіву може…

Прочитайте больше

Інтенсивні технології вирощування кукурудзи в США постійно вдосконалюються , тому американський досвід є дуже цікавим для України.  МIСЯЦЬ БЕЗ БУР’ЯНІВ Доти, поки рослини кукурудзи не…

Прочитайте больше