Категорія: Библиотка

“ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ВРОЖАЮ ОЗИМОГОРІПАКУ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ ІСТРОКУ ПОСІВУ.” Мацера Ольга Олегівна Результати досліджень.  Основним показником вирощування ріпаку озимого є йогоурожайність – показник, який…

Read more

Монографія. За редакцією академіка НААН України, д-ра техн. наук, професора Л.М. Тіщенко; д-ра с.-г. наук С.І. Корнієнко. Харків – 2015. У монографії наведені технологічні карти вирощування зернових і технічних культур та…

Read more

Учебное пособие. — Владимир: Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2018. — 116 с. — ISBN 978-5-9984-0743-7. Приведены теоретические знания о значении и…

Read more

ПУТЬ К МЕТОДУ «НИЧЕГО-НЕ-ДЕЛАНИЯ» Книгу “Революція однієї соломинки” можна назвати філософською притчею в обгортці наукового посібника. Автор книги – Масанобу Фукуока – понад 40 років займався…

Read more

Книгу “Революція однієї соломинки” можна назвати філософською притчею в обгортці наукового посібника. Автор книги – Масанобу Фукуока – понад 40 років займався вирощуванням рису і…

Read more

Система применения удобрений: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям «Агрохимия и почвоведение», «Защита растений и карантин» /В.В. Лапа [и др.]; под ред. В.В. Лапы…

Read more

Учебник для бакалавров, обучающихся по направлению 110100 «Агрохимия и агропочвоведение». – М.: Изд-во РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012. – 534 с. – ISBN…

Read more

Сучасна технологія вирощування сочевиці. Черенков А.В. та інші Наведено значення сочевиці у сільськогосподарському виробництві, ботанічну характеристику і біологічні особливості культури. В результаті аналізу вітчизняних і…

Read more

Спеціальний проект газети “АГРОБІЗНЕС СЬОГОДНІ” Сучасні технології АПК. Вирощування основних сільськогосподарських культур. — 2-ге вид., виправ., допов. — Київ: Видавничій дім «Імпрес-Медіа», 2011,- 144 с.…

Read more

Мазоренко Д.І., Мазнева Г.Є. (ред.).Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур з різним ресурсним забезпеченням Харків: ХНТУСГ, 2006. – 725 с. Скачать: Мазоренко Д.І., Мазнева…

Read more